Mạnh Khang 037631182

NHÀ XƯỞNG LOGIS VALLEY

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Logis Valley Bắc Ninh

Hoàn thành: 2018

Hạng mục:

Cung cấp máy và lắp đặt ĐHKK Daikin VRV IV

Hệ thống thông gió cho Nhà TT Kỹ thuật cao thuộc bênh viện

Âm trần nối ống gió cục bộ và Multi

Cung cấp và lắp đặt 

DANH MỤC SẢN PHẨM